Matlab数学建模实例与编程教程 下载 - 万千合集站

Matlab数学建模实例与编程教程.rar

资源分类: 科学计算/数值模拟
发布者: 匆匆过客
发布时间: 2017-02-26 21:37:30
资源类型: 教程/课件
文件大小: 1.7 MB
资源格式: rar
解压密码:
关键词:
浏览次数: 94
所需积分: 0
简介:
教程/课件——Matlab数学建模实例与编程教程,文件大小为1.7 MB。